Ajankohtaista

Hankekuulumisia

Somessa käydään vilkasta keskustelua Salmelan vanhasta saunasta.
Avaamme hieman hanketta, jotta väärinkäsityksiltä ja -ymmärryksiltä
vältyttäisiin.
 
Salmelan koulun saunarakennus tuli siirrettäväksi tai purettavaksi Senioripuistoon tulevan tien tieltä Sotkamon kunnan päätöksellä. Ympäristö- ja Tekniset palvelut ilmoitti 28.5., että saunarakennus lahjoitetaan yleishyödylliseen käyttöön ja valinta lahjoituksen saajasta tehdään kirjallisten hakemusten pohjalta.
Kyläyhdistys pohti mahdollisuuksia saunan säilyttämiseksi ja näki arvokkaaksi asiaksi säilyttää ja kunnostaa sotkamolaisten muistoihin ja historiaan liittyvä rakennus. Lahjoitushakemus tehtiin 3.6.2021 pyydetyin perusteluin.
Rakennus velvoitettiin siirtämään pois paikaltaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Työt saunan siirtämiseksi oli aloitettava heti.
Somessa saamastamme kannatuksesta ja saunan pelastusta puoltavat sekä rohkaisevat kommentit innostivat meitä. Yhdistys sai potkua hankkeen eteenpäin viemiseen.
Kyläyhdistys perusti saunaprojektille työryhmän, joka vastaa käytännöistä sekä suunnitelmasta saattaa sauna uuden käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon.
Suunnitelmana on remontoida saunasta sotkamolaisten olohuone hyvin saavutettavalle paikalle ja yleishyödylliseen käyttöön niin kuin lahjoituksen luovuttaja edellytti.
Suunnitelman mukainen, läpi vuoden tapahtumien järjestäminen (Tori Tuvassa, joksi olohuone nimitettiin) vaatii niin keskeisen paikan kuin vain tori voi täyttää!
Tilassa järjestettäisiin niin Sotkamon historian esittelyä kuin musiikkiesityksiä, yhteislaulua, runonlaulantaa, monologeja, pantomiimejä, nukketeatteria, työnäytöksiä - kehruu, verkkonpaikkuu, veisto, tuohityöt ja muita perinteisiä työtapoja joita nykypäivän lapset eivät useinkaan näe.
Ja paljon muuta - vain mielikuvitus on rajana!
Kesken arkisen kauppamatkan voi yllättäen tulla tupsahtaa taidetapahtumaan!
Tori kaipaa tapahtumia ja niitä kyläyhdistys olohuoneessaan Tori Tuvassa olisi järjestämässä, tekemässä sitä työtä mikä on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa!
Tämä on loistava areena vaikkapa lasten omalle teatterille ja aloitteleville taiteilijoille esiintymiskokemuksen kartuttamiseksi. Tori Tuvalla voivat eri sukupolvet kohdata, ja vapaassa ilmapiirissä perinnetietojen ja taitojen siirtäminen käy luonnollisesti.
Tori on keskeinen paikka kirkonkylällämme kuten muissakin kuntakeskuksissa. Monet Suomen kunnat ja Euroopankin torit ylpeilevät hienoilla tapahtumillaan ja hirsimökeillään.
Tori kaipaa uudistamista - olisiko nyt mahdollisuus tehdä rohkea koeponnistus ennen suurempaa remonttia, joka on ilmeisesti tulossa joskus tulevaisuudessa.
 
Rahoitus:
Avustus haetaan Elävä Kainuu Leader ry:ltä ja avustus on EU-rahaa.
Avustukset maksetaan jälkikäteen maksettujen laskujen perusteella ja siksi tarvitaan kunnalta laina väliaikaisrahoitukseksi. Laina tullaan maksamaan kunnalle takaisin.
Mitään töitä tai hankintoja ei voida aloittaa tai tehdä ennen avustuksen myöntämistä.
Hakemukseen on liitettävä kokonaiskustannusarvio, jossa on hinnoiteltu myös talkootyö, vaikka talkoista ei makseta kenellekään palkkaa tai palkkiota.
Talkootyö on osa yhdistyksen omavastuuosuutta.
Hankkeeseen ei siis käytetä kunnan rahoja.
 
Hanketta esitellään yhdistyksen kevätkokouksessa 6.4.2022 (virastotalon valtuustosali), johon kaikki ovat tervetulleita.
 
Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi osallistumaan toimintaan, ideoimaan ja vaikuttamaan kirkonkylän yhteisiin asioihin!
 
 

Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry

smokylayhdistys@gmail.com

Image